درباره آقای واسطه
 
کد 9277
90 متری رباط سوم

رباط سوم - خیابان خردمند

قیمت : 1,035,000,000  تومان     
کد 9276
86 متری باهنر

باهنر - اتوبان پل چمران به سمت رباط

قیمت : 1,100,000,000  تومان     
کد 9275
86 متری باهنر

باهنر - اتوبان پل چمران به سمت پل رباط

قیمت : 1,050,000,000  تومان     
کد 9274
85 متری غرضی

غرضی - خیابان ساکت اصفهانی

قیمت : 1,020,000,000  تومان     
کد 9273
57 متری صغیر

صغیر - خیابان چهارباغ خواجو

قیمت : 1,400,000,000  تومان     
کد 9272
97 متری صغیر

صغیر - خیابان چهارباغ خواجو

قیمت : 4,200,000,000  تومان     
کد 9271
96 متری صغیر

صغیر - خیابان چهارباغ خواجو

قیمت : 2,400,000,000  تومان     
کد 9270
108 متری شیخ صدوق

شیخ صدوق شمالی - کاخ سعادت آباد شرقی

قیمت : 3,560,000,000  تومان     
کد 9269
120 متری کاشانی

کاشانی - خیابان آذر

قیمت : 4,500,000,000  تومان     
کد 9268
95 متری کاشانی

کاشانی - خیابان آذر

قیمت : 3,325,000,000  تومان     
کد 9267
120 متری شاهین شهر

شاهین شهر - خیابان مخابرات

قیمت : 1,320,000,000  تومان     
کد 9266
60 متری شیخ صدوق

شیخ صدوق شمالی - فکله پردیس

قیمت : 1,050,000,000  تومان     
کد 9265
172 متری شیخ صدوق

مسرور -

قیمت : 8,500,000,000  تومان     
کد 9264
95 متری صغیر

صغیر - خیابان هاتف

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,500,000 تومان
کد 9263
90 متری عسگریه

عسکریه - خیابان جی

قیمت رهن : 130,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 9262
110 متری جابرانصاری

جابرانصاری -

قیمت رهن : 200,000,000  تومان      قیمت اجاره: 100,000 تومان
کد 9261
130 متری شاهین شهر+45mحیاط

شاهین شهر - خیابان قیصر امین پور

قیمت رهن : 160,000,000  تومان      قیمت اجاره: 600,000 تومان
کد 9260
125 متری توحید

توحید - خیابان محتشم کاشانی

قیمت رهن : 100,000,000  تومان      قیمت اجاره: 4,000,000 تومان
کد 9259
147 متری رباط سوم

رباط سوم - 100 متر بعد از سه راه ملک شهر به سمت شاهین شهر

قیمت رهن : 30,000,000  تومان      قیمت اجاره: 3,500,000 تومان
کد 9258
101 متری عسگریه

عسکریه - خیابان جی خیابان الله اکبر

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,200,000 تومان
کد 9257
65 متری بهارستان

بهارستان - بر ولیعصر جنوبی

قیمت رهن : 12,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,200,000 تومان
کد 9256
70 متری کاشانی

کاشانی - 4 راه جامی

قیمت رهن : 30,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,500,000 تومان
کد 9255
138 متری آتیشگاه

اتیشگاه - سه راه کهندژ

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,200,000 تومان
کد 9254
122 متری شیخ صدوق

شیخ صدوق شمالی -

قیمت رهن : 200,000,000  تومان      قیمت اجاره: 3,000,000 تومان
کد 9253
84 متری شهرک کوثر

شهرک کوثر - خیابان شهدا

قیمت رهن : 85,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 9252
120 متری رباط سوم

رباط سوم -

قیمت رهن : 180,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 9251
126 متری لاهور

لاهور - خیابان بزرگمهر

قیمت : 2,700,000,000  تومان     
کد 9250
80 متری بهارستان

بهارستان - خیابان ولیعصر جنوبی

قیمت : 1,050,000,000  تومان     
کد 9249
106 متری بهارستان

بهارستان - بلوار اردیبهشت غربی

قیمت : 1,040,000,000  تومان     
کد 9248
214 متری عسگریه+80mحیاط

عسکریه - خیابان سروش

قیمت : 5,560,000,000  تومان     
کد 9247
80 متری صغیر

صغیر - خیابان احمدآباد

قیمت رهن : 60,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,500,000 تومان
کد 9246
90 متری رباط دوم

رباط دوم - خیابان مخابرات

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,000,000 تومان
کد 9245
148 متری سعدی غربی

سعدی غربی - بعد از کلانتری 19 کاوه

قیمت رهن : 30,000,000  تومان      قیمت اجاره: 3,500,000 تومان
کد 9244
148 متری سعدی غربی

سعدی غربی - بعد از کلانتری 19 کاوه

قیمت : 1,702,000,000  تومان     
کد 9243
113 متری بهارستان

بهارستان - خیابان اردیبشهت شرقی

قیمت رهن : 60,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,000,000 تومان
کد 9242
100 متری شاهین شهر

شاهین شهر - خیابان فردوسی

قیمت رهن : 160,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 9241
120 متری بهارستان

بهارستان - بلوار غدیر

قیمت : 1,400,000,000  تومان     
کد 9240
130 متری ملک شهر

بهارستان غربی - روبروی شهرک قدس

قیمت : 1,700,000,000  تومان     
کد 9239
130 متری ملک شهر

بهارستان غربی - روبروی شهرک قدس

قیمت رهن : 200,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 9238
130 متری ملک شهر

بهارستان غربی - روبروی شهرک قدس

قیمت : 1,700,000,000  تومان     
کد 9237
75 متری بهارستان

بهارستان - خیابان الفت شرقی

قیمت رهن : 13,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,350,000 تومان
کد 9236
84 متری شهرک کوثر

شهرک کوثر - خیابان شمشاد

قیمت رهن : 85,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 9235
180 متری آتیشگاه+حیاط+گلخانه

اتیشگاه - خیابان شریف واقفی

قیمت رهن : 300,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,000,000 تومان
کد 9234
145 متری شاهین شهر

شاهین شهر - خیابان عطار

قیمت رهن : 180,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 9233
130 متری ملک شهر

بهارستان غربی - روبروی شهرک قدس

قیمت : 1,700,000,000  تومان