درباره آقای واسطه
 
 
 
کد 15128
92 متری شاهین شهر

شاهین شهر - شاهین شهر

قیمت : 1,200,000,000  تومان     
کد 15126
103 متری بهارستان

بهارستان - خیابان بهارستان

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,000,000 تومان
کد 15125
80 متری بهارستان

بهارستان - خیابان بهارستان

قیمت : 650,000,000  تومان     
کد 15124
130 متری بلوار آتشگاه

اتیشگاه - بلوار آتیشگاه

قیمت رهن : 110,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,500,000 تومان
کد 15123
78 متری شاهین شهر

شاهین شهر - شاهین شهر

قیمت : 690,000,000  تومان     
کد 15122
110 متری جی

شهروند - خیابان جی-خیابان شهروند

قیمت رهن : 250,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 15121
100 متری شاهین شهر

شاهین شهر - شاهین شهر

قیمت : 1,250,000,000  تومان     
کد 15120
110 متری بهارستان غربی

بهارستان غربی - چهار راه انقلاب

قیمت : 1,650,000,000  تومان     
کد 15119
92 متری شاهین شهر

شاهین شهر - شاهین شهر

قیمت رهن : 250,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 15118
125 متری شهید خزایی

معراج - خیابان شهید خزایی

قیمت : 1,187,000,000  تومان     
کد 15117
72 متری گلستان

هسا - خیابان گلستان

قیمت : 1,260,000,000  تومان     
کد 15116
78 متری شهرک سیمرغ

سیمرغ - شهرک سیمرغ

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,000,000 تومان
کد 15115
85 متری بهارستان

بهارستان - بهارستان

قیمت : 550,000,000  تومان     
کد 15114
97 متری ال محمد

ال محمد - کوی 31

قیمت : 1,187,000,000  تومان     
کد 15113
78 متری شاهین شهر

شاهین شهر - شاهین شهر

قیمت رهن : 120,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 15112
90 متری ال محمد

ال محمد - کوی واثقی

قیمت : 1,530,000,000  تومان     
کد 15111
110 متری ملک شهر

بهارستان غربی - ملکشهر

قیمت رهن : 100,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,000,000 تومان
کد 15110
120 متری نگارستان

نگارستان - خیابان رباط سوم

قیمت : 1,700,000,000  تومان     
کد 15109
135 متری بهارستان

بهارستان - خیابان بهارستان

قیمت رهن : 150,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 15108
126 متری خلیفه سلطانی

امام رضا - خیابان خلیفه سلطانی

قیمت : 2,050,000,000  تومان     
کد 15107
114 متری رزمندگان

رزمندگان - خیابان اصفهان ویلا

قیمت : 1,750,000,000  تومان     
کد 15106
44 متری تجاری چهارباغ بالا

بلوارملت - چهارباغ بالا

قیمت : 4,840,000,000  تومان     
کد 15103
144 متری امام خمینی

شهرک کوثر - خیابان امام خمینی

قیمت : 1,360,000,000  تومان     
کد 15102
160 متری برازنده

برازنده - خیابان برازنده

قیمت : 1,700,000,000  تومان     
کد 15101
160 متری برازنده

برازنده - خیابان برازنده

قیمت : 1,850,000,000  تومان     
کد 15100
70 متری مولوی

مدرس - خیابان مولوی

قیمت : 1,250,000,000  تومان     
کد 15099
160 متری شهرک سیمرغ

سیمرغ - شهرک سیمرغ

قیمت : 1,520,000,000  تومان     
کد 15098
133متری نظر غربی

نظر غربی - کوی اراسته

قیمت : 4,000,000,000  تومان     
کد 15097
160 متری شهرک سیمرغ

سیمرغ - شهرک سیمرغ

قیمت : 1,600,000,000  تومان     
کد 15096
168 متری خیام

خیام - سه راه بعار

قیمت : 6,100,000,000  تومان     
کد 15095
120 متری شهرک سیمرغ

سیمرغ - شهرک سیمرغ

قیمت : 1,260,000,000  تومان     
کد 15094
100 متری پنج آذر

پنج اذر - خیابان پنج اذر

قیمت : 2,400,000,000  تومان     
کد 15093
150 متری هشت بهشت غربی

هشت بهشت غربی - چهار راه گلزار

قیمت : 3,000,000,000  تومان     
کد 15092
155 متری اردیبهشت شمالی

طالقانی - خیابان اردیبهشت شمالی

قیمت : 2,800,000,000  تومان     
کد 15091
130 متری رزمندگان

رزمندگان - نبش اصفهان ویلا

قیمت : 2,210,000,000  تومان     
کد 15090
107 متری کشوری

شهید کشوری - خیابان گلستان 4

قیمت : 1,500,000,000  تومان     
کد 15089
100 متری تالار

تالار - کوی شهید جهان شیر

قیمت : 2,000,000,000  تومان     
کد 15088
135 متری جابر انصاری

جابرانصاری - خیابان جابر انصاری

قیمت : 2,025,000,000  تومان     
کد 15087
150 متری مرداویج

مرداویج - خیابان کارگر

قیمت : 6,300,000,000  تومان     
کد 15086
138 متری شهرک کوثر

شهرک کوثر - شهرک کوثر

قیمت : 1,518,000,000  تومان     
کد 15085
90 متری دشستان

دشتستان - خیابان ال خجند

قیمت : 2,000,000,000  تومان     
کد 15084
195 متری سعادت اباد

مرداویج -

قیمت : 9,750,000,000  تومان     
کد 15083
195 متر ملاصدرا

ملاصدرا -

قیمت : 9,750,000,000  تومان     
کد 15082
197 متری مبارزان شرقی

لاهور - مبارزان شرقی

قیمت : 5,319,000,000  تومان     
کد 15081
80متری شهرک کوثر

شهرک کوثر - شهرک کوثر

قیمت : 690,000,000  تومان