درباره آقای واسطه
 
کد 7346
100 متری رباط اول

رباط اول - پل رباط خیابان شهید شیرانی

قیمت رهن : 100,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 7345
104 متری سپاهان شهر

سپاهان شهر - 4 راه شاهد

قیمت رهن : 150,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 7344
140 متری شهرک نگین

شهرک نگین -

قیمت رهن : 350,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 7343
220 متر دروازه شیراز

دروازه شیراز - خیابان دانشگاه

قیمت : 12,540,000,000  تومان     
کد 7342
100 متری شیخ صدوق شمالی

شیخ صدوق شمالی -

قیمت رهن : 30,000,000  تومان      قیمت اجاره: 3,000,000 تومان
کد 7341
180متر دروازه شیراز

دروازه شیراز - خیابان دانشگاه

قیمت : 9,720,000,000  تومان     
کد 7340
90 متری شیخ صدوق شمالی

شیخ صدوق شمالی -

قیمت رهن : 15,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,000,000 تومان
کد 7339
75 متری جابرانصاری

جابرانصاری -

قیمت : 900,000,000  تومان     
کد 7338
118 متری ملک شهر

17شهریور - خیابان صاحب الزمان

قیمت رهن : 70,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,500,000 تومان
کد 7337
68 متری نگارستان

نگارستان -

قیمت رهن : 130,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 7336
140 متری هزارجریب

هزارجریب -

قیمت رهن : 300,000,000  تومان      قیمت اجاره: 5,000,000 تومان
کد 7335
145 متری 17 شهریور

17شهریور - روبروی مدرسه علامه امینی

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 3,000,000 تومان
کد 7334
97 متری سپاهان شهر

سپاهان شهر - چهارراه شاهد

قیمت : 1,650,000,000  تومان     
کد 7333
82 متری آل محمد

اشراق - خیابان آل محمد

قیمت : 1,000,000,000  تومان     
کد 7332
165 متری گلستان

گلستان -

قیمت : 1,650,000,000  تومان     
کد 7331
70 متری شهرک نگین

شهرک نگین - کوچه الماس

قیمت : 940,000,000  تومان     
کد 7330
125 متری برازنده

برازنده -

قیمت : 1,400,000,000  تومان     
کد 7329
100 متری مخابرات

مخابرات -

قیمت : 1,200,000,000  تومان     
کد 7328
127 متری صفائیه

برازنده - خیابان صفائیه

قیمت : 1,750,000,000  تومان     
کد 7327
87 متری گلخانه

گلخانه - 4 راه بنفشه

قیمت : 1,350,000,000  تومان     
کد 7326
127 متری گلستان

گلستان - بالاتر از 4 راه هسا

قیمت : 1,650,000,000  تومان     
کد 7325
85 متری غرضی

غرضی - خردمند

قیمت : 940,000,000  تومان     
کد 7324
126 متری غرضی

غرضی - خردمند

قیمت : 950,000,000  تومان     
کد 7323
102 متری 4 راه بنفشه

خانه اصفهان - 4 راه بنفشه جنبوی

قیمت : 1,500,000,000  تومان     
کد 7322
100 متری مطهری

مطهری - خیابان نقش جهان

قیمت : 1,100,000,000  تومان     
کد 7321
85 متری خانه اصفهان

خانه اصفهان - خیابان ارغوان

قیمت رهن : 120,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 7320
160 متری جابرانصاری

جابرانصاری -

قیمت : 3,040,000,000  تومان     
کد 7319
185 متری شهید صادقیان

شهیدصادقیان -

قیمت : 3,515,000,000  تومان     
کد 7305
116 متری بهارستان شرقی

بهارستان شرقی -

قیمت : 1,680,000,000  تومان     
کد 7304
143 متری گلستان

گلستان - خیابان هسا

قیمت : 1,790,000,000  تومان     
کد 7303
100 متری سپاهان شهر

سپاهان شهر - خیابان بهمن

قیمت رهن : 300,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 7302
205 متری کاخ شرقی

شیخ صدوق شمالی - کاخ سعادت آباد شرقی

قیمت رهن : 850,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 7300
113 متری بهارستان شرقی

بهارستان شرقی -

قیمت : 1,865,000,000  تومان     
کد 7299
133 متری خانه اصفهان

نوبهار -

قیمت : 1,660,000,000  تومان     
کد 7298
100 متری فلاطوری

فلاطوری - 4 راه آل محمد

قیمت : 1,500,000,000  تومان     
کد 7296
102 متری سپاهان شهر

سپاهان شهر - خیابان الوند 1

قیمت : 2,200,000,000  تومان     
کد 7295
170 متری مشتاق دوم

مشتاق دوم - خیابان لاله غربی

قیمت : 3,500,000,000  تومان     
کد 7294
128 متری سپاهان شهر

سپاهان شهر - بلوار شاهد

قیمت : 2,500,000,000  تومان     
کد 7293
100 متری شهرک نگین

شهرک نگین - بلوار صدر

قیمت : 1,200,000,000  تومان     
کد 7292
64 متری شیخ صدوق شمالی

شیخ صدوق شمالی - کوچه کلانتر

قیمت : 1,500,000,000  تومان     
کد 7291
150 متری حابرانصاری

جابرانصاری - خیابان عارف جنوبی

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,000,000 تومان
کد 7290
90 متری برازنده

برازنده - خیابان پارسا

قیمت رهن : 120,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 7288
110 متری غرضی

غرضی - بعد از پمپ بنزین غرضی

قیمت رهن : 120,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 7287
177 متری رباط اول

رباط اول -

قیمت : 1,800,000,000  تومان     
کد 7286
200 متر چهارباغ بالا

چهارباغ بالا -

قیمت : 10,950,000,000  تومان