درباره آقای واسطه
 
کد 7410
97 متری 17 شهریور

17شهریور - هزاردستگاه

قیمت : 950,000,000  تومان     
کد 7409
110 متری جابرانصاری

جابرانصاری - شهبازی جنوبی

قیمت رهن : 100,000,000  تومان      قیمت اجاره: 850,000 تومان
کد 7408
100 متری توحید

توحید - نظر میانی

قیمت رهن : 100,000,000  تومان      قیمت اجاره: 7,000,000 تومان
کد 7407
86 متری ملک شهر

مطهری - خیابان نقش جهان

قیمت : 1,247,000,000  تومان     
کد 7406
80 متری خانه اصفهان

خانه اصفهان - گلستان غربی

قیمت رهن : 115,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 7405
77 متری سپاهان شهر

سپاهان شهر -

قیمت رهن : 110,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 7404
63 متری رباط سوم

رباط سوم -

قیمت : 750,000,000  تومان     
کد 7403
60 متری مطهری+60mحیاط اختصاصی

مطهری - فلکه آزادگان

قیمت : 800,000,000  تومان     
کد 7402
160 متری برازنده+حیاط اختصاصی

برازنده - بلوار ایمان

قیمت رهن : 100,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,400,000 تومان
کد 7401
198 متری جابرانصاری

جابرانصاری - 5 آذر

قیمت : 4,455,000,000  تومان     
کد 7400
62 متری غرضی

غرضی - خیابان پرستار

قیمت : 600,000,000  تومان     
کد 7399
142 متری اشراق

اشراق - خیابان شهید کرمی

قیمت : 2,016,000,000  تومان     
کد 7398
143 متری گلستان

گلستان - خیابان هسا

قیمت : 1,700,000,000  تومان     
کد 7397
110 متری فلاطوری شرقی

فلاطوری - فلاطوری شرقی

قیمت : 1,595,000,000  تومان     
کد 7396
104 متری رباط سوم

رباط سوم -

قیمت : 1,270,000,000  تومان     
کد 7395
106 متر نظر غربی

نظرغربی -

قیمت رهن : 250,000,000  تومان      قیمت اجاره: 5,500,000 تومان
کد 7394
110 متری انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی -

قیمت رهن : 190,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 7393
100مترجابرانصاری+100mحیاط

جابرانصاری - خیابان عارف

قیمت : 1,600,000,000  تومان     
کد 7392
80 متری جابرانصاری

جابرانصاری - ابونعیم جنوبی

قیمت : 1,040,000,000  تومان     
کد 7391
205 متر چهارباغ بالا

چهارباغ بالا -

قیمت : 13,120,000,000  تومان     
کد 7390
205 متر چهارباغ بالا

چهارباغ بالا -

قیمت : 12,710,000,000  تومان     
کد 7389
82 متری آل محمد

اشراق - خیابان آل محمد

قیمت : 1,000,000,000  تومان     
کد 7388
205 متر چهارباغ بالا

چهارباغ بالا -

قیمت : 12,300,000,000  تومان     
کد 7387
84 متری جابرانصاری

جابرانصاری - ابونعیم جنوبی

قیمت : 1,250,000,000  تومان     
کد 7386
115 متری جابرانصاری

جابرانصاری -

قیمت : 2,240,000,000  تومان     
کد 7385
134 متری سپاهان شهر

سپاهان شهر - بلوار غدیر

قیمت : 1,350,000,000  تومان     
کد 7384
112 متری رباط سوم

رباط سوم - بعد از سه راه ملک شهر

قیمت : 840,000,000  تومان     
کد 7383
130 متری اشراق

اشراق - ارگ نفت

قیمت : 2,150,000,000  تومان     
کد 7382
99 متری گلستان

گلستان - خیابان تابان

قیمت : 1,200,000,000  تومان     
کد 7381
115 متری طاهرزاده

جابرانصاری - خیابان طاهرزاده

قیمت رهن : 70,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,500,000 تومان
کد 7380
187 متری انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی -

قیمت : 2,900,000,000  تومان     
کد 7379
187 متری انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی -

قیمت رهن : 150,000,000  تومان      قیمت اجاره: 3,500,000 تومان
کد 7378
115 متری جابرانصاری

جابرانصاری - نرسیده به 4 راه رزمندگان

قیمت : 1,750,000,000  تومان     
کد 7377
80 متری انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی -

قیمت : 750,000,000  تومان     
کد 7376
80 متری برازنده

برازنده - خیابان صفائیه

قیمت : 1,000,000,000  تومان     
کد 7375
122 متری گلستان

گلستان - خیابان هسا

قیمت : 1,100,000,000  تومان     
کد 7374
127 متری رباط سوم

رباط سوم - بلوار پرستار

قیمت : 1,600,000,000  تومان     
کد 7373
125 متری اشراق

اشراق -

قیمت : 2,000,000,000  تومان     
کد 7371
107 متری برازنده

برازنده - خیابان گل رز

قیمت : 1,340,000,000  تومان     
کد 7369
104 متری نگارستان

نگارستان - میدان صدر

قیمت : 1,150,000,000  تومان     
کد 7368
96 متری نگارستان

نگارستان - خیابان ورزشگاه

قیمت : 1,270,000,000  تومان     
کد 7366
190 متری جابرانصاری

جابرانصاری - خیابان عارف

قیمت : 4,180,000,000  تومان     
کد 7365
117 متری غرضی

غرضی - بعد از شهرک میلاد

قیمت رهن : 120,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 7364
90 متری خانه اصفهان

خانه اصفهان - خیابان گلخانه

قیمت رهن : 100,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 7363
185 متری شیخ صدوق شمالی

شیخ صدوق شمالی - بلوار آئینه خانه

قیمت : 6,400,000,000  تومان