درباره آقای واسطه
`
   
 
 
کد 4554
85 متری انقلاب اسلامی

ملکشهر - خیابان انقلاب اسلامی

قیمت : 700,000,000  تومان     
کد 4553
136 نگارستان

نگارستان -

قیمت : 1,425,000,000  تومان     
کد 4552
160 متری 5 آذر

جابر انصاری - خیابان 5اذر

قیمت : 1,950,000,000  تومان     
کد 4550
125 متری مدرس

ملکشهر - خیابان مطهری

قیمت : 1,100,000,000  تومان     
کد 4549
125 متری مطهری

ملکشهر - خیابان مطهری

قیمت : 750,000,000  تومان     
کد 4548
125 متری مطهری

ملکشهر - خیابان مطهری

قیمت : 900,000,000  تومان     
کد 4547
96 متری بهارستان غربی

ملکشهر - خیابان بهارستان غربی

قیمت رهن : 105,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 4546
100 متری جابر انصاری

جابر انصاری - خیابان عارف

قیمت : 850,000,000  تومان     
کد 4540
136 متری 17 شهریور

ملکشهر - خیابان 17 شهریور

قیمت : 1,635,000,000  تومان     
کد 4538
78 متری رزمندگان

رباط - خیابان رزمندگان

قیمت : 900,000,000  تومان     
کد 4537
100 متری 5 آذر

رباط - 5 آذر

قیمت : 1,150,000,000  تومان     
کد 4536
106 متری رباط 3

رباط - خیابان رباط 3

قیمت : 1,230,000,000  تومان     
کد 4535
78 متری رباط 3

رباط - خیابان رباط 3

قیمت رهن : 105,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 4534
80 متری رزمندگان

رباط - خیابان رزمندگان

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 700,000 تومان
کد 4533
120 متری جابر انصاری

جابر انصاری -

قیمت رهن : 170,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 4532
120 متری انقلاب اسلامی

ملکشهر - خیابان انقلاب اسلامی

قیمت : 750,000,000  تومان     
کد 4531
101 متری رزمندگان

رباط - رزمندگان

قیمت : 865,000,000  تومان     
کد 4530
105 متری رزمندگان

رباط - خیابان رزمندگان

قیمت : 900,000,000  تومان     
کد 4529
95 متری گلخانه

خانه اصفهان - خیابان گلخانه

قیمت : 900,000,000  تومان     
کد 4528
126 متری بهارستان شرقی

ملکشهر - خیابان بهارستان شرقی

قیمت : 970,000,000  تومان     
کد 4527
105 متری مطهری

ملکشهر - خیابان مطهری

قیمت : 900,000,000  تومان     
کد 4526
75 متری

رباط - خیابان رباط 2

قیمت : 750,000,000  تومان     
کد 4525
175 متری رباط 3

رباط - خیابان رباط 3

قیمت : 2,000,000,000  تومان     
کد 4524
90 متری جابر + 100 متر حیاط

جابر انصاری - خیابان 5 آذر

قیمت رهن : 175,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 4523
104 متری ابونعیم جنوبی

جابر انصاری - خیابان ابونعیم جنوبی

قیمت : 1,400,000,000  تومان     
کد 4522
173 متری گلخانه

خانه اصفهان - خیابان گلخانه

قیمت : 2,070,000,000  تومان     
کد 4520
140 متری جابر انصاری

جابر انصاری - خیابان ابونعیم جنوبی

قیمت رهن : 220,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 4519
80 متری رباط 2

رباط - خیابان رباط 2

قیمت رهن : 100,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 4517
133 متری شهرک نگین

رباط 3 -

قیمت : 1,060,000,000  تومان     
کد 4516
94 متری بهارستان شرقی

ملکشهر - خیابان بهارستان شرقی

قیمت : 950,000,000  تومان     
کد 4515
125 متری بنفشه

خانه اصفهان - خیابان بنفشه

قیمت : 1,870,000,000  تومان     
کد 4514
100 متری امید

خانه اصفهان -

قیمت رهن : 70,000,000  تومان      قیمت اجاره: 500,000 تومان
کد 4510
56 متری رباط 1

رباط 1 - خیابان ساحل

قیمت : 450,000,000  تومان     
کد 4509
150 متری سپاه

خانه اصفهان - خیابان سپاه

قیمت : 2,300,000,000  تومان     
کد 4506
159 متری رباط 1

رباط1 - خیابان ساحل(روبروی داروخانه شریف)

قیمت : 1,365,000,000  تومان     
کد 4505
100 متری رباط 3

رباط - خیابان رباط 3

قیمت رهن : 140,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 4504
96 متری شهید یاسین

ملکشهر - شهید یاسین

قیمت : 900,000,000  تومان     
کد 4501
132 متری رزمندگان

رزمندگان - خیابان اصفهان ویلا

قیمت : 1,250,000,000  تومان     
کد 4498
180 متری رباط 3

رباط 3 - خیابان بنت الهدی صدر

قیمت : 1,950,000,000  تومان     
کد 4497
105 متری شهرک نگین

رباط3 -

قیمت : 1,105,000,000  تومان     
کد 4496
89 متری رزمندگان

- خیابان رزمندگان

قیمت : 975,000,000  تومان     
کد 4494
114 متری شهرک نگین

رباط - خیابان رباط 3

قیمت رهن : 170,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 4493
115 متری جابر انصاری

جابر انصاری -

قیمت رهن : 80,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,200,000 تومان
کد 4492
120 متری رباط 3

رباط - خیابان رباط 3

قیمت رهن : 35,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,000,000 تومان
کد 4491
214 متری جابر

جابر انصاری - خیابان عارف

قیمت : 2,780,000,000  تومان     
45