درباره آقای واسطه
 
کد 14800
112 متری انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی - خیابان انقلاب اسلامی

قیمت : 1,792,000,000  تومان     
کد 14799
56 متری 17 شهریور

17شهریور - خیابان 17 شهریور

قیمت : 700,000,000  تومان     
کد 14798
180 متری خانه اصفهان

خانه اصفهان - خیابان اردیبهشت شمالی

قیمت رهن : 250,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 14797
125 متری طاهرزاده

جابرانصاری - خیابان طاهرزاده

قیمت : 2,875,000,000  تومان     
کد 14796
110 متری گلخانه

گلخانه - خیابان ارغوان

قیمت رهن : 170,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 14795
82 متری انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی - خیابان انقلاب اسلامی

قیمت : 1,140,000,000  تومان     
کد 14793
100 متری کاوه

ال محمد - خیابان کاوه خیابان آل محمد

قیمت : 900,000,000  تومان     
کد 14792
130 متری 17 شهریور

17شهریور - خیابان 17 شهریور خیابان ملت

قیمت : 1,800,000,000  تومان     
کد 14788
143 متری مطهری

مطهری ملک شهر - ملک شهر خیابان مطهری

قیمت : 2,300,000,000  تومان     
کد 14786
72 متری انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی - خیابان انقلاب اسلامی

قیمت : 864,000,000  تومان     
کد 14781
161 متری رزمندگان

رزمندگان - خیابان رزمندگان

قیمت : 2,000,000,000  تومان     
کد 14778
207 متری جابرانصاری

جابرانصاری - خیابان جابرانصاری اول خیابان طاهرزاده

قیمت : 4,000,000,000  تومان     
کد 14775
130 متری توحید

توحید - خیابان توحید خیابان توحید جنوبی

قیمت رهن : 270,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,200,000,000 تومان
کد 14768
100 متری سپاهان شهر

سپاهان شهر - سپاهان شهر آخر بلوار غدیر

قیمت : 2,000,000,000  تومان     
کد 14767
100 متری جابرانصاری

جابرانصاری -

قیمت : 1,800,000,000  تومان     
کد 14764
75 متری حمزه شمالی

حمزه اصفهانی - خیابان حمزه شمالی

قیمت : 1,960,000,000  تومان     
کد 14762
82 متری چهارراه آپادانا

اپادانا - آپادانا دوم

قیمت : 1,500,000,000  تومان     
کد 14761
105 متری چهارباغ خواجو

چهارباغ خواجو - 4 باغ خواجو

قیمت : 2,800,000,000  تومان     
کد 14758
130 متری سپاهان شهر

سپاهان شهر - سپاهان شهر تعاون 4

قیمت : 1,550,000,000  تومان     
کد 14757
115 متری کاوه

برازنده - خیابان کاوه

قیمت : 2,100,000,000  تومان     
کد 14755
120 متری چهارباغ خواجو

چهارباغ خواجو - خیابان عافیت

قیمت : 3,500,000,000  تومان     
کد 14753
60 متری نشاط

نشاط - خیابان نشاط

قیمت : 750,000,000  تومان     
کد 14752
280 متری چهار باغ بالا

توحید - چهار باغ بالا

قیمت رهن : 700,000,000  تومان      قیمت اجاره: 5,000,000 تومان
کد 14745
95 متری رباط دوم

رباط دوم - خیابان ساحل

قیمت : 1,140,000,000  تومان     
کد 14744
133 متری کاوه

میدان حج - کاوه خیابان گلستان

قیمت : 1,700,000,000  تومان     
کد 14739
127 متری فیض

فیض - خیابان ارباب

قیمت : 3,810,000,000  تومان     
کد 14738
95 متری کوی راه حق

سپاهان شهر - کوی راه حق

قیمت : 1,300,000,000  تومان     
کد 14737
97 متری هشت بهشت شرقی

هشت بهشت شرقی - شاهزید خیابان هشت بهشت شرقی

قیمت : 2,300,000,000  تومان     
کد 14736
110 متری اتوبان کاوه

خیابان ازادی - اتوبان کاوه- بعد از سه راه ملکشهر

قیمت : 1,540,000,000  تومان     
کد 14735
126 متری آپادانا دوم

اپادانا - خیابان آپادانا اول

قیمت : 4,350,000,000  تومان     
کد 14732
90 متری حکیم نظامی+حیاط

حکیم نظامی - حکیم نظامی سه راه حکیم نظامی

قیمت : 2,970,000,000  تومان     
کد 14731
125 متری حکیم نظامی

حکیم نظامی - حکیم نظامی سه راه حکیم نظامی

قیمت : 3,500,000,000  تومان     
کد 14730
125 متری حکیم نظامی

حکیم نظامی - حکیم نظامی سه راه حکیم نظامی

قیمت : 3,620,000,000  تومان     
کد 14729
125 متری حکیم نظامی

حکیم نظامی - حکیم نظامی سه راه حکیم نظامی

قیمت : 3,750,000,000  تومان     
کد 14728
114 متری خاقانی

خاقانی - خاقانی

قیمت : 4,000,000,000  تومان     
کد 14723
120 متری شهید چمران

برازنده - خیابان شهید چمران-اتوبان شهید چمران

قیمت رهن : 40,000,000  تومان      قیمت اجاره: 2,200,000 تومان
کد 14722
199 متری سپاهان شهر

سپاهان شهر - سپاهان شهر خیابان توحید شرقی

قیمت : 6,500,000,000  تومان     
کد 14721
75 متری رباط

خانه اصفهان - پل رباط-خیابان بهار

قیمت رهن : 40,000,000  تومان      قیمت اجاره: 600,000 تومان
کد 14720
100 متری هشت بهشت شرقی

هشت بهشت شرقی -

قیمت رهن : 150,000,000  تومان      قیمت اجاره: 3,000,000 تومان
کد 14719
100 متری شریعتی غربی+حیاط

دکتر شریعتی - خیابان شریعتی غربی

قیمت : 3,150,000,000  تومان     
کد 14718
130 متر میر

میر - میر

قیمت : 5,580,000,000  تومان     
کد 14714
115 متری سپاهان شهر

سپاهان شهر - سپاهان شهر خیابان غدیر

قیمت رهن : 150,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 14713
120 متری توحید

توحید -

قیمت رهن : 400,000,000  تومان      قیمت اجاره: 0 تومان
کد 14711
80 متری 17 شهریور

17شهریور -

قیمت رهن : 50,000,000  تومان      قیمت اجاره: 1,200,000 تومان
کد 14708
105 متری 17 شهریور

17شهریور - خیابان شهید افشاری

قیمت : 1,250,000,000  تومان